Du är här: Om 3S

Om 3S

Om 3S

3S startade 2001, personalen kommer i största del från MTH. Montörerna har lång erfarenhet av att montera: kranar, räls, transportörer för europapall, bilar och lättgodshantering.

Vi har sedan starten monterat ett antal automatiska höglager kranar inklusive räls och gångutrustning och transportörer. Vi utför arbete på fast pris enligt offert eller löpande.

3S utför Förebyggande Underhåll på Automatiska kranlager och transportutrustning.

3S utför reparationer ombyggnader på materialhanteringsutrustning som kranar, räls och annan utrustning.

Vi kan även ta åt oss andra uppdrag inom industrin så som svetsningsarbeten, reparationer, ombyggnader eller uthyrning av montage personal.

Personalen består av ca 10 man på årsbasis, men vi har också personal som arbetar extra på helger. Vid större montagearbeten som kräver mycket personal har vi samarbete med andra montagefirmor.

3S har servicesläp, montagecontainers, maskiner för rälsmontage och reparationer av räls och montageskåp för vad som krävs för de olika montagen världen över.

 

Komplett maskinpark


3S har fem släpvagnar med montage och serviceverktyg och två containers med montageverktyg för större montage arbeten.

Hela världen

3S har i stort sett hela världen som arbetsplats.